Van der Tas Projecten

Diensten

Projectopdracht en -plan opstellen

Samen met opdrachtgevers uit commerciŽle of financiŽle teams vertaal ik doelstellingen naar scherpe resultaten. Vervolgens stellen we een† projectopdracht op, vaak gevolgd door een (globaal) projectplan. Op die manier wordt duidelijk voor iedereen wat er gedaan moet worden om de doelen te bereiken.

Voorbeelden hiervan zijn het verbeteren van online communicatie, het verhogen van de webshop-omzet en het efficiŽnter maken van† een abonnementenadministratie.

Het in kaart brengen van de langere termijn gevolgen van business doelstellingen doe ik door middel van het opstellen van een business informatieplan.

 

Procesverandering begeleiden

Nieuwe doelstellingen van een opdrachtgever leiden in de praktijk vaak tot veranderingen in de werkwijze van medewerkers. In projecten zie ik veranderende processen vaak als trigger voor veranderingen in de ICT-middelen. Het is mijn overtuiging dat de weg naar betere resultaten niet per se ligt in een nieuwe applicatie, maar dat samen met opdrachtgever en medewerkers resultaten vertaald moeten worden naar een nieuwe werkwijze. Als die nieuwe werkwijze duidelijk is, wordt ook helder of andere invulling van ICT-middelen bij kan dragen aan het halen van de resultaten.

 

Leveranciers- en pakketselecties

Ik adviseer en ondersteun bij het opstellen van eisen en wensen, het inrichten van het selectieproces, het beoordelen van pakketten en/of leveranciers en het reviewen van overeenkomsten. Op die manier zorg ik voor een eenduidig en gestructureerd proces dat tot een goed onderbouwde keuze leidt.† Dit heb ik onder andere gedaan voor software voor procesvastlegging, voor de selectie van websitebouwers, klantenservice-oplossingen en e-commerce toepassingen.

 

Coachen van projectleiders

Op basis van mijn lange ervaring als projectmanager coach ik (beginnende) projectleiders. Daarbij vind ik het bevorderen van zelfredzaamheid en het aanreiken van methoden en technieken belangrijk. Ik zorg dat projectleiders beter hun rol kunnen pakken waardoor de projecten beter scoren op tijd, geld en resultaat. De invulling van het coachingtraject doe ik in gezamenlijk overleg, afhankelijk van de behoefte, type projecten en ervaring van de projectleider. Voor Unicef heb ik, naast individuele coaching, ook het projectbeleid opgezet.

 

Projectmanagement

Als projectmanager wordt ik ingezet voor een breed palet van projecten. Voorbeelden zijn: de realisatie van inter- en intranetsites in combinatie met huisstijlveranderingen, de inrichting van nieuwsbrieftoepassingen, digital asset management toepassingen en geautomatiseerde offline publicaties (drukwerk). Ook projecten op het gebied van informatievoorziening en financiŽle processen heb ik aangestuurd.

In de praktijk manage ik regelmatig een enkel project, maar ik wordt ook gevraagd om meerdere projecten te overzien en daarbij functionele samenhang te bewaken, prioriteitstelling binnen en tussen projecten te bewaken en risicoís en afhankelijkheden te managen.